Lønn

Lønn

La oss ta hånd om selskapets lønnskjøring og slipp å tenke på frister for innlevering av oppgaver, Vi er oppdatert på lønnsområdet iht til de krav myndighetene setter.

For mange kunder er lønn- og personal et område med komplisert og detaljert regelverk. Ved å la oss ta hånd om selskapets lønnskjøring vil dere til enhver tid slippe å tenke på frister for innlevering av oppgaver, samt ha en samarbeidspartner som til enhver tid er oppdatert på lønnsområdet iht til de krav myndighetene setter.

Husk at den ansatte skal ha lønnsspesifikasjon som er skriftlig avregningsoppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som foretas.

TJENESTER LØNN

Tjenestene som utføres kan f.eks. være utarbeidelse av arbeids- og ansettelsesavtaler, tilretteleggelse for reiseregninger og refusjon av utlegg, oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring, registrering av lønnsgrunnlag, utarbeidelse av dokumentasjon for utbetaling av lønn, feriepenger, skattetrekk og arbeidsgiveravgift samt utfylling og innsendelse av pliktige offentlige oppgaver.

Du bestemmer selv når du ønsker at lønn skal utbetales i din bedrift. Vi sender lønnsslipper elektronisk til dine ansatte og utbetaler lønnen for deg hvis du ønsker det.

A-melding gir full kontroll på arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift og skal sendes inn via Altinn hver måned.

Dette gjør vi automatisk for deg når vi kjører lønn.

Skatt og arbeidsgiveravgift skal betales annenhver måned. Vi avstemmer lønn, skatt og arbeidsgiveravgift for deg og betaler dette på dine vegne hvis du ønsker.

I alle arbeidsforhold er det et krav om skriftlig ansettelsesavtale. Dette kravet gjelder også ved arbeidsforhold av kort varighet. Avtalen skal inngås så tidlig som mulig og senest innen 1 måned jfr arbeidsmiljøloven § 14-5. Tariffavtalen bestemmer imidlertid at avtale skal foreligge allerede innen 14 dager etter ansettelsen, jfr tariffavtalens § 1.

Så hva skal en reiseregning inneholde? Hvilke krav stilles til bilagene som innleveres? Det varierer avhengig av hva som dekkes og hvordan utgiften dekkes. Det må skilles mellom refusjon av faktiske utlegg og det som kalles utgiftsgodtgjørelser.

Du kan gi oss tilgang til din forsikringsportal så administrerer vi OTP for deg.