Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning

Vi forstår viktigheten av din business. La oss hjelpe deg å få maksimalt ut av det.

RÅDGIVNING

Vi har lang og bred erfaring fra mange bransjer og områder og er gjerne din diskusjonspartner dersom du er usikker eller skal ta viktige beslutninger. Skulle det være behov har vi også samarbeidspartnere knyttet til de fleste fagområder. Velkommen innom til en prat.

HOLD FOKUS

Å ha budsjetter som angir mål for virksomheten er viktig i alle faser av et foretaks livsløp. Vekstfasen er ikke noe unntak. Når en virksomhet vokser er det særdeles viktig å ha løpende kontroll over marginer og hvor mye av bedriftens midler som er bundet i produksjons- og omløpsmidler.

Er et økonomisk faguttrykk. Det brukes innen økonomiteorien for å angi avkastningen av den innsatsen som legges i en virksomhet i form av penger (kapital), arbeid og kunnskap. Regnskapsfaget omfatter fagområdet «verdsettelse av innsats» og gir grunnlag for beregning av lønnsomhet.

Det er ikke flaut å be om hjelp. Vi gir deg tips og råd i forhold til skatter og avgifter.

Trenger du råd? … en samtalepartner? Vi er her for å hjelpe deg.

En god regel når virksomheten vokser er at økningen i arbeidskapitalen til enhver tid bør være like stor som økningen i salget.

Et likviditetsbudsjett gir en prognose over den antatte pengestrømmen i en periode. Man tar utgangspunktet i det ordinære budsjettet, og omgjør inntekter og utgifter til innbetalinger og utbetalinger.

Arbeidskapitalen fremkommer av balansen og er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. I arbeidskapitalen inkluderer man alle kontantmidlene som er tilgjengelige i bedriften, inkludert midler som kan gjøres likvide relativt raskt, som kundefordringer, aksjer, bankinnskudd og varebeholdning.