Etablering av firma

Etablering av firma

Vi hjelper deg med papirarbeidet rundt å stifte et selskap eller å endre selskapsform.Vi har lang og bred erfaring fra mange bransjer og områder og er gjerne din diskusjonspartner.

NYTT FIRMA?

Vi hjelper deg med papirarbeidet rundt å stifte et selskap eller å endre selskapsform.

  • Hobby eller næring?
  • Selskapsform.
  • Skatt og merverdiavgift
  • Ansatte
  • Risiko

BUDSJETT – FORRETNINGSPLAN

Når du skal starte nytt firma bør du av flere årsaker alltid utarbeide en forretningsplan. Dette for å bevisstgjøre deg selv på hva som trengs og hvilke problemer du kan/vil møte på underveis samt ha et dokument som presenterer dine planer ovenfor bank, revisor, potensielle investorer, offentlige tilskudds ordninger m.m.

Når du skal starte eget firma er et av de første aktuelle temaene som dukker opp hvilken foretaksform du skal velge. De vanligste foretaksformene er enkeltpersonsforetak (ENK), selskap med delt ansvar (DA), ansvarlig selskap (ANS), aksjeselskap (AS) eller norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

De viktigste forholdene som skiller de forskjellige foretaksformene er i hvilken grad du er personlig ansvarlig for selskapets gjeld. Andre forhold av vesentlig betydning er om det er behov for revisor og om selskapet er pliktig til å offentliggjøre regnskapet ved å sende det inn til Brønnøysundregistrene.

Ved å ta noen riktige og fornuftige valg kan du imidlertid redusere den personlige risikoen og samtidig øke muligheten til å lykkes. En gjennomarbeidet forretningsplan og budsjett er viktig i denne sammenhengen samt et fornuftig valg av foretaksform for å begrense din personlige risiko.

Når man skal starte opp nytt firma har de aller fleste en svært begrenset pott med penger til å bruke på oppstarten av det nye foretaket. Denne potten skal gjerne holde til husleie og depositum, inventar, datautstyr, mobiltelefoner, programvare, lønn m.m. Sørg for å ha et budsjett så du har styr på pengene dine.